หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ ทต.คอนสาร
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-876-688
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
สร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีมาตรการในการป้องกันโรคติดต่ออันตรายให้ได้มาตรฐาน  
 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการผลิต การลงทุน การพาณิชย์ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการรวมกลุ่มอาชีพ  
 
ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร  
 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน