หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
ในปัจจุบันเทศบาลตำบลคอนสาร มีสถานีไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ    จำนวน      1 แห่ง คือ
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว สาขาคอนสาร ซึ่งสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งอำเภอคอนสาร จำนวน 85 หมู่บ้าน รวมทั้งในเขตเทศบาล 8 หมู่บ้าน
 
เทศบาลตำบลคอนสารมีที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการรับส่งจดหมาย จำนวน 1 แห่ง และมีการจัดตั้งตู้ไปรษณีย์ให้บริการแก่ประชาชน
 
 
การประปาในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร อาศัยการผลิตน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือลำน้ำเชิญ โดยมีสถานที่จ่ายน้ำประปาให้บริการ จำนวน 1 แห่ง โดยการควบคุมดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการในระบบประปาหมู่บ้านในหมู่บ้านต่างๆ และใช้น้ำใต้ดิน น้ำบาดาล
 
การพาณิชยกรรมและบริการ
  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
    สถานที่บริการน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง
    ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
    ร้านค้าทั่วไป จำนวน 31 แห่ง
  สถานประกอบการเทศพาณิชย์
    สถานที่รับซื้อพืชไร่ จำนวน 2 แห่ง
  สถานประกอบการด้านบริการ
    สถานที่จำหน่ายอาหาร/ร้านค้าทั่วไป จำนวน 6 แห่ง
    ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 ล้อ จำนวน 2 แห่ง
การอุตสาหกรรม
    โรงสีข้าว จำนวน 6 โรง