หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
       
 
       
    ด้านการคมนาคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    ด้านการผังเมือง
 
       
 
       
    ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ
    ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
    ด้านการยกระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
    ด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 

       
 
       
    ด้านการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
    ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

       
 
       
    ด้านส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
    ด้านส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 

       
 
       
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

       
 
       
    การพัฒนาส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ละภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

       
 
       
    การใช้มาตรการทางภาษี การจัดทำระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์
    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การประสานความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน