หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


นายนิรันดร์ ปลื้มใจ
ปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิ่น กลาง
 
กองคลัง
 


นางสายพิณ บัวพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธีระญาพร ชาติทหาร
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวสุภารัตน์ ทิพรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางเพลินใจ ชำนาญมนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวรจนา เลิศคอนสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ