หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


นายนิรันดร์ ปลื้มใจ
ปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิ่น กลาง
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางกาญจนา พิพุฒ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ต้น


นางสาวสุภารัตน์ ต่ออำนาจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ต้น


นางเทียมจิต ทับทิมเพชรางกูล
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน


นางสาวศิริรัตน์ สอนสุภาพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน


นางสาวนันทพร อุบลเผื่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายโกสินทร์ เรืองเจริญ
พนักงานดับเพลิง


นายนิวัฒน์ บุตรจันทร์
พนักงานดับเพลิง