หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางกาญจนา พิพุฒ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ต้น
โทร : 0831408962


นางสาวสุภารัตน์ ต่ออำนาจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ต้น
โทร : 0899426803


นางเทียมจิต ทับทิมเพชรางกูล
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
โทร : 0817609087


นางสาวดาราวรรณ อุตมะพันธ์
นิติกร ปฏิบัติการ
โทร : 0873769470


นางสาวจารุวรรณ ชมภูบุตร
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 0855222809


นางสาวศิริรัตน์ สอนสุภาพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
โทร : 0929082121


นายโกสินทร์ เรืองเจริญ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0934319150