หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร มีการตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคมหรือตามถนนที่ผ่านในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนหนาแน่นใกล้วัด โรงเรียนและตลาดสด ลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นแบบชนบท คือจะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1 มีวัดทั้งหมด 6 วัดดังนี้
  วัดเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  วัดสวนหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
  วัดป่าเรไร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
  วัดรัฐถิวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
  วัดโคกก่องวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ
  วัดราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ

อนุสาวรีย์ จำนวน 1 แห่ง คือ อนุสาวรีย์หมื่นอร่ามคำแหง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ศาลเจ้า           จำนวน         2       แห่ง คือ
  ศาลเจ้าเทพารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  ศาลปู่หล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง

ที่สาธารณะป่าช้าหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน

ที่สาธารณะป่าช้าดงบัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
 
การศึกษาในระบบ เทศบาลตำบลคอนสาร มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
 
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
รถยนต์ดับเพลิง        จำนวน      1      คัน        บรรจุน้ำได้ 2,000 ลิตร
รถบรรทุกน้ำ            จำนวน      1      คัน        บรรจุน้ำได้ 8,000 ลิตร
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           จำนวน       8        คน แบ่งเป็น
  พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง         จำนวน       1        คน
  พนักงานดับเพลิง                         จำนวน      7        คน
ฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีละ   1     ครั้ง
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        จำนวน       166       คน
 
 
 
ประเพณีของเทศบาลตำบลคอนสารที่สำคัญ มีดังนี้
  ประเพณีบุญเดือน 3 และวันมาฆบูชา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ มีการแห่พระ การสะเดาะเคราะห์ ทำบุญตักบาตร
  ประเพณีบุญเดือน 4 ประมาณเดือนมีนาคม มีการเล่นสะบ้า ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ มีการประกวดข้าวตอกข้าวเฮียงเม็ด (ข้าวเรียงเม็ด) ประกวดคั่วเนื้อคั่วปลา ประกวดการแต่งตัวแบบไทคอนสาร
  ประเพณีบุญเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคม มีการแห่ตลก (แซสบุญเดือน 6) การเล่นตลก การแห่และจุดบั้งไฟ การไหว้ศาลเจ้า
  ประเพณีออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม มีการทำบุญตักบาตรที่วัด
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีการลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ