หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นการคมนาคมขนส่งทางบก โดยจะมีถนนในเขตเทศบาลใช้ในการสัญจร นิยมใช้ในกรณีที่ใช้ระยะทางใกล้ๆ และใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาล มีดังนี้
แหล่งน้ำฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน จะทำให้มีฝนตกชุกเป็นระยะเวลานาน 5 เดือนทำให้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา การทำนาส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลคอนสารในช่วงฤดูฝนเมื่อฝนตกชุก มักก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นผิวหน้าดิน ปัญหาตื้นเขิน และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
แหล่งน้ำใต้ดิน โดยส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่เขตเทศบาล เป็นพื้นที่ ที่มีน้ำกร่อยและมีตะกอนสนิมเหล็กเจือปน มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคกันทุกพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสาร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 3 ประเภท คือ
    ฝาย           จำนวน        14       แห่ง    ดังนี้
      ฝายน้ำล้น คสล. กกทองหลาง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้น คสล .ฝายใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้นคสล.เจ้าหล้า หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง
      ฝายนาป่าแซง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้น คสล. กกหว้า หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้นคสล.หนองตาเหลน หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
      ฝายน้ำล้นคสล.ลำห้วยฝายค้าน หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
      ฝายน้ำล้นคสล.ลำห้วยฝายดินสอ หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
      ฝายน้ำล้นแบบสันมนฝายตู้ปัน หมู่ที่ 2 บ้านดงบัง
      ฝายน้ำล้นแบบสันมนฝายนากอก หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
      ฝายตาหมุน หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม
      ฝายตู้กลับ หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายกกจำปา หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
      ฝายตู้เลิศ หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
    ลำห้วย        จำนวน         7       แห่ง    ดังนี้
      ห้วยนาทม หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ห้วยคลองนา หมู่ที่ 1-2 บ้านนาเขิน
      ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดงบัง
      ห้วยนาเขิน หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ห้วยร่องแอด หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง, หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ห้วยนาป่าแซง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน, หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง
      ห้วยดง หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง, หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
    สระ           จำนวน        2       แห่ง    ดังนี้
      สระใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
      สระหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน