หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 

 
การรายงานการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
 

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิมีนโยบายส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน มาเพื่อแจ้งให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ

บัดนี้ เทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินการแจ้งประกาศฯ ดังกล่าวให้กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 13.29 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน