หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 

 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
 

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน นั้น

จังหวัดชัยภูมิจึงได้ส่งประกาศดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลคอนสาร เผยแพร่ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 13.12 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน