หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
.........................
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ ทต.คอนสาร  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-876-519
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2559
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลคอนสาร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
เทศบัญญัติเทศบาลคอนสาร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์เเละปล่อยสัตว์ [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบัญญัติเทศบาลคอนสาร เรื่องการควบคุมขยะติดเชื้อ พ.ศ.2561 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบัญญัติเทศบาลคอนสาร เรื่องการควบคุมตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.2561 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)