หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร
มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีความสุข
วันที่ 1-2 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลคอนสาร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล สำหรับคณะผู้บริหาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคอนสาร ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของประชาชนผู้รับบริการ,ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม และนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามบทบาทและภารกิจ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันที่ 1 กันยายน 2565
-เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร โดยนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
-เวลา 09.00 - 12.00 น. ฟังบรรยายหัวข้อการปฏิบัติงานราชการ และการเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี โดย อาจารย์กรกช ยลโสภณ
-เวลา 13.00-14.00 น. เดินไปเทศบาลตำบลหล่มเก่า
วันที่ 2 กันยายน 2565
-เวลา 09.00-10.00 น. กราบนมัสการศาลเจ้าพ่อผาแดง
-เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
-เวลา 13.00 -15.00 น. ดูงานศูนย์การเรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม อ.น้ำหนาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2565 เวลา 15.08 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/119

ลำดับภาพที่ 2/119

ลำดับภาพที่ 3/119

ลำดับภาพที่ 4/119

ลำดับภาพที่ 5/119

ลำดับภาพที่ 6/119

ลำดับภาพที่ 7/119

ลำดับภาพที่ 8/119

ลำดับภาพที่ 9/119

ลำดับภาพที่ 10/119

ลำดับภาพที่ 11/119

ลำดับภาพที่ 12/119

ลำดับภาพที่ 13/119

ลำดับภาพที่ 14/119

ลำดับภาพที่ 15/119

ลำดับภาพที่ 16/119

ลำดับภาพที่ 17/119

ลำดับภาพที่ 18/119

ลำดับภาพที่ 19/119

ลำดับภาพที่ 20/119

ลำดับภาพที่ 21/119

ลำดับภาพที่ 22/119

ลำดับภาพที่ 23/119

ลำดับภาพที่ 24/119

ลำดับภาพที่ 25/119

ลำดับภาพที่ 26/119

ลำดับภาพที่ 27/119

ลำดับภาพที่ 28/119

ลำดับภาพที่ 29/119

ลำดับภาพที่ 30/119

ลำดับภาพที่ 31/119

ลำดับภาพที่ 32/119

ลำดับภาพที่ 33/119

ลำดับภาพที่ 34/119

ลำดับภาพที่ 35/119

ลำดับภาพที่ 36/119

ลำดับภาพที่ 37/119

ลำดับภาพที่ 38/119

ลำดับภาพที่ 39/119

ลำดับภาพที่ 40/119

ลำดับภาพที่ 41/119

ลำดับภาพที่ 42/119

ลำดับภาพที่ 43/119

ลำดับภาพที่ 44/119

ลำดับภาพที่ 45/119

ลำดับภาพที่ 46/119

ลำดับภาพที่ 47/119

ลำดับภาพที่ 48/119

ลำดับภาพที่ 49/119

ลำดับภาพที่ 50/119

ลำดับภาพที่ 51/119

ลำดับภาพที่ 52/119

ลำดับภาพที่ 53/119

ลำดับภาพที่ 54/119

ลำดับภาพที่ 55/119

ลำดับภาพที่ 56/119

ลำดับภาพที่ 57/119

ลำดับภาพที่ 58/119

ลำดับภาพที่ 59/119

ลำดับภาพที่ 60/119

ลำดับภาพที่ 61/119

ลำดับภาพที่ 62/119

ลำดับภาพที่ 63/119

ลำดับภาพที่ 64/119

ลำดับภาพที่ 65/119

ลำดับภาพที่ 66/119

ลำดับภาพที่ 67/119

ลำดับภาพที่ 68/119

ลำดับภาพที่ 69/119

ลำดับภาพที่ 70/119

ลำดับภาพที่ 71/119

ลำดับภาพที่ 72/119

ลำดับภาพที่ 73/119

ลำดับภาพที่ 74/119

ลำดับภาพที่ 75/119

ลำดับภาพที่ 76/119

ลำดับภาพที่ 77/119

ลำดับภาพที่ 78/119

ลำดับภาพที่ 79/119

ลำดับภาพที่ 80/119

ลำดับภาพที่ 81/119

ลำดับภาพที่ 82/119

ลำดับภาพที่ 83/119

ลำดับภาพที่ 84/119

ลำดับภาพที่ 85/119

ลำดับภาพที่ 86/119

ลำดับภาพที่ 87/119

ลำดับภาพที่ 88/119

ลำดับภาพที่ 89/119

ลำดับภาพที่ 90/119

ลำดับภาพที่ 91/119

ลำดับภาพที่ 92/119

ลำดับภาพที่ 93/119

ลำดับภาพที่ 94/119

ลำดับภาพที่ 95/119

ลำดับภาพที่ 96/119

ลำดับภาพที่ 97/119

ลำดับภาพที่ 98/119

ลำดับภาพที่ 99/119

ลำดับภาพที่ 100/119

ลำดับภาพที่ 101/119

ลำดับภาพที่ 102/119

ลำดับภาพที่ 103/119

ลำดับภาพที่ 104/119

ลำดับภาพที่ 105/119

ลำดับภาพที่ 106/119

ลำดับภาพที่ 107/119

ลำดับภาพที่ 108/119

ลำดับภาพที่ 109/119

ลำดับภาพที่ 110/119

ลำดับภาพที่ 111/119

ลำดับภาพที่ 112/119

ลำดับภาพที่ 113/119

ลำดับภาพที่ 114/119

ลำดับภาพที่ 115/119

ลำดับภาพที่ 116/119

ลำดับภาพที่ 117/119

ลำดับภาพที่ 118/119

ลำดับภาพที่ 119/119
<<
>>
X