หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
พิธีเปิดการละเล่นสะบ้าพื้นบ้านไทคอนสาร งานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2565  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร
มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีความสุข
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
พิธีเปิดการละเล่นสะบ้าพื้นบ้านไทคอนสาร
นายกิตติ ภูมิคอนสาร นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดการละเล่นสะบ้าพื้นบ้านไทคอนสาร งานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทคอนสาร
โดยมี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2565 เวลา 11.04 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/249

ลำดับภาพที่ 2/249

ลำดับภาพที่ 3/249

ลำดับภาพที่ 4/249

ลำดับภาพที่ 5/249

ลำดับภาพที่ 6/249

ลำดับภาพที่ 7/249

ลำดับภาพที่ 8/249

ลำดับภาพที่ 9/249

ลำดับภาพที่ 10/249

ลำดับภาพที่ 11/249

ลำดับภาพที่ 12/249

ลำดับภาพที่ 13/249

ลำดับภาพที่ 14/249

ลำดับภาพที่ 15/249

ลำดับภาพที่ 16/249

ลำดับภาพที่ 17/249

ลำดับภาพที่ 18/249

ลำดับภาพที่ 19/249

ลำดับภาพที่ 20/249

ลำดับภาพที่ 21/249

ลำดับภาพที่ 22/249

ลำดับภาพที่ 23/249

ลำดับภาพที่ 24/249

ลำดับภาพที่ 25/249

ลำดับภาพที่ 26/249

ลำดับภาพที่ 27/249

ลำดับภาพที่ 28/249

ลำดับภาพที่ 29/249

ลำดับภาพที่ 30/249

ลำดับภาพที่ 31/249

ลำดับภาพที่ 32/249

ลำดับภาพที่ 33/249

ลำดับภาพที่ 34/249

ลำดับภาพที่ 35/249

ลำดับภาพที่ 36/249

ลำดับภาพที่ 37/249

ลำดับภาพที่ 38/249

ลำดับภาพที่ 39/249

ลำดับภาพที่ 40/249

ลำดับภาพที่ 41/249

ลำดับภาพที่ 42/249

ลำดับภาพที่ 43/249

ลำดับภาพที่ 44/249

ลำดับภาพที่ 45/249

ลำดับภาพที่ 46/249

ลำดับภาพที่ 47/249

ลำดับภาพที่ 48/249

ลำดับภาพที่ 49/249

ลำดับภาพที่ 50/249

ลำดับภาพที่ 51/249

ลำดับภาพที่ 52/249

ลำดับภาพที่ 53/249

ลำดับภาพที่ 54/249

ลำดับภาพที่ 55/249

ลำดับภาพที่ 56/249

ลำดับภาพที่ 57/249

ลำดับภาพที่ 58/249

ลำดับภาพที่ 59/249

ลำดับภาพที่ 60/249

ลำดับภาพที่ 61/249

ลำดับภาพที่ 62/249

ลำดับภาพที่ 63/249

ลำดับภาพที่ 64/249

ลำดับภาพที่ 65/249

ลำดับภาพที่ 66/249

ลำดับภาพที่ 67/249

ลำดับภาพที่ 68/249

ลำดับภาพที่ 69/249

ลำดับภาพที่ 70/249

ลำดับภาพที่ 71/249

ลำดับภาพที่ 72/249

ลำดับภาพที่ 73/249

ลำดับภาพที่ 74/249

ลำดับภาพที่ 75/249

ลำดับภาพที่ 76/249

ลำดับภาพที่ 77/249

ลำดับภาพที่ 78/249

ลำดับภาพที่ 79/249

ลำดับภาพที่ 80/249

ลำดับภาพที่ 81/249

ลำดับภาพที่ 82/249

ลำดับภาพที่ 83/249

ลำดับภาพที่ 84/249

ลำดับภาพที่ 85/249

ลำดับภาพที่ 86/249

ลำดับภาพที่ 87/249

ลำดับภาพที่ 88/249

ลำดับภาพที่ 89/249

ลำดับภาพที่ 90/249

ลำดับภาพที่ 91/249

ลำดับภาพที่ 92/249

ลำดับภาพที่ 93/249

ลำดับภาพที่ 94/249

ลำดับภาพที่ 95/249

ลำดับภาพที่ 96/249

ลำดับภาพที่ 97/249

ลำดับภาพที่ 98/249

ลำดับภาพที่ 99/249

ลำดับภาพที่ 100/249

ลำดับภาพที่ 101/249

ลำดับภาพที่ 102/249

ลำดับภาพที่ 103/249

ลำดับภาพที่ 104/249

ลำดับภาพที่ 105/249

ลำดับภาพที่ 106/249

ลำดับภาพที่ 107/249

ลำดับภาพที่ 108/249

ลำดับภาพที่ 109/249

ลำดับภาพที่ 110/249

ลำดับภาพที่ 111/249

ลำดับภาพที่ 112/249

ลำดับภาพที่ 113/249

ลำดับภาพที่ 114/249

ลำดับภาพที่ 115/249

ลำดับภาพที่ 116/249

ลำดับภาพที่ 117/249

ลำดับภาพที่ 118/249

ลำดับภาพที่ 119/249

ลำดับภาพที่ 120/249

ลำดับภาพที่ 121/249

ลำดับภาพที่ 122/249

ลำดับภาพที่ 123/249

ลำดับภาพที่ 124/249

ลำดับภาพที่ 125/249

ลำดับภาพที่ 126/249

ลำดับภาพที่ 127/249

ลำดับภาพที่ 128/249

ลำดับภาพที่ 129/249

ลำดับภาพที่ 130/249

ลำดับภาพที่ 131/249

ลำดับภาพที่ 132/249

ลำดับภาพที่ 133/249

ลำดับภาพที่ 134/249

ลำดับภาพที่ 135/249

ลำดับภาพที่ 136/249

ลำดับภาพที่ 137/249

ลำดับภาพที่ 138/249

ลำดับภาพที่ 139/249

ลำดับภาพที่ 140/249

ลำดับภาพที่ 141/249

ลำดับภาพที่ 142/249

ลำดับภาพที่ 143/249

ลำดับภาพที่ 144/249

ลำดับภาพที่ 145/249

ลำดับภาพที่ 146/249

ลำดับภาพที่ 147/249

ลำดับภาพที่ 148/249

ลำดับภาพที่ 149/249

ลำดับภาพที่ 150/249

ลำดับภาพที่ 151/249

ลำดับภาพที่ 152/249

ลำดับภาพที่ 153/249

ลำดับภาพที่ 154/249

ลำดับภาพที่ 155/249

ลำดับภาพที่ 156/249

ลำดับภาพที่ 157/249

ลำดับภาพที่ 158/249

ลำดับภาพที่ 159/249

ลำดับภาพที่ 160/249

ลำดับภาพที่ 161/249

ลำดับภาพที่ 162/249

ลำดับภาพที่ 163/249

ลำดับภาพที่ 164/249

ลำดับภาพที่ 165/249

ลำดับภาพที่ 166/249

ลำดับภาพที่ 167/249

ลำดับภาพที่ 168/249

ลำดับภาพที่ 169/249

ลำดับภาพที่ 170/249

ลำดับภาพที่ 171/249

ลำดับภาพที่ 172/249

ลำดับภาพที่ 173/249

ลำดับภาพที่ 174/249

ลำดับภาพที่ 175/249

ลำดับภาพที่ 176/249

ลำดับภาพที่ 177/249

ลำดับภาพที่ 178/249

ลำดับภาพที่ 179/249

ลำดับภาพที่ 180/249

ลำดับภาพที่ 181/249

ลำดับภาพที่ 182/249

ลำดับภาพที่ 183/249

ลำดับภาพที่ 184/249

ลำดับภาพที่ 185/249

ลำดับภาพที่ 186/249

ลำดับภาพที่ 187/249

ลำดับภาพที่ 188/249

ลำดับภาพที่ 189/249

ลำดับภาพที่ 190/249

ลำดับภาพที่ 191/249

ลำดับภาพที่ 192/249

ลำดับภาพที่ 193/249

ลำดับภาพที่ 194/249

ลำดับภาพที่ 195/249

ลำดับภาพที่ 196/249

ลำดับภาพที่ 197/249

ลำดับภาพที่ 198/249

ลำดับภาพที่ 199/249

ลำดับภาพที่ 200/249

ลำดับภาพที่ 201/249

ลำดับภาพที่ 202/249

ลำดับภาพที่ 203/249

ลำดับภาพที่ 204/249

ลำดับภาพที่ 205/249

ลำดับภาพที่ 206/249

ลำดับภาพที่ 207/249

ลำดับภาพที่ 208/249

ลำดับภาพที่ 209/249

ลำดับภาพที่ 210/249

ลำดับภาพที่ 211/249

ลำดับภาพที่ 212/249

ลำดับภาพที่ 213/249

ลำดับภาพที่ 214/249

ลำดับภาพที่ 215/249

ลำดับภาพที่ 216/249

ลำดับภาพที่ 217/249

ลำดับภาพที่ 218/249

ลำดับภาพที่ 219/249

ลำดับภาพที่ 220/249

ลำดับภาพที่ 221/249

ลำดับภาพที่ 222/249

ลำดับภาพที่ 223/249

ลำดับภาพที่ 224/249

ลำดับภาพที่ 225/249

ลำดับภาพที่ 226/249

ลำดับภาพที่ 227/249

ลำดับภาพที่ 228/249

ลำดับภาพที่ 229/249

ลำดับภาพที่ 230/249

ลำดับภาพที่ 231/249

ลำดับภาพที่ 232/249

ลำดับภาพที่ 233/249

ลำดับภาพที่ 234/249

ลำดับภาพที่ 235/249

ลำดับภาพที่ 236/249

ลำดับภาพที่ 237/249

ลำดับภาพที่ 238/249

ลำดับภาพที่ 239/249

ลำดับภาพที่ 240/249

ลำดับภาพที่ 241/249

ลำดับภาพที่ 242/249

ลำดับภาพที่ 243/249

ลำดับภาพที่ 244/249

ลำดับภาพที่ 245/249

ลำดับภาพที่ 246/249

ลำดับภาพที่ 247/249

ลำดับภาพที่ 248/249

ลำดับภาพที่ 249/249
<<
>>
X