หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
บุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2565  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีความสุข วันที่ 1 เมษายน 2565 นายกิตติ ภูมิคอนสาร นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมงานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทคอนสาร เป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำเภอคอนสาร กำหนดการ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ไทคอนสาร เวลา 08.00 น. พิธีถวายเครื่องบูชาพระประธาน 700 ปี เวลา 08.30 น. พิธีถวายเครื่องบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง) โดยมี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2565 เวลา 10.49 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/218

ลำดับภาพที่ 2/218

ลำดับภาพที่ 3/218

ลำดับภาพที่ 4/218

ลำดับภาพที่ 5/218

ลำดับภาพที่ 6/218

ลำดับภาพที่ 7/218

ลำดับภาพที่ 8/218

ลำดับภาพที่ 9/218

ลำดับภาพที่ 10/218

ลำดับภาพที่ 11/218

ลำดับภาพที่ 12/218

ลำดับภาพที่ 13/218

ลำดับภาพที่ 14/218

ลำดับภาพที่ 15/218

ลำดับภาพที่ 16/218

ลำดับภาพที่ 17/218

ลำดับภาพที่ 18/218

ลำดับภาพที่ 19/218

ลำดับภาพที่ 20/218

ลำดับภาพที่ 21/218

ลำดับภาพที่ 22/218

ลำดับภาพที่ 23/218

ลำดับภาพที่ 24/218

ลำดับภาพที่ 25/218

ลำดับภาพที่ 26/218

ลำดับภาพที่ 27/218

ลำดับภาพที่ 28/218

ลำดับภาพที่ 29/218

ลำดับภาพที่ 30/218

ลำดับภาพที่ 31/218

ลำดับภาพที่ 32/218

ลำดับภาพที่ 33/218

ลำดับภาพที่ 34/218

ลำดับภาพที่ 35/218

ลำดับภาพที่ 36/218

ลำดับภาพที่ 37/218

ลำดับภาพที่ 38/218

ลำดับภาพที่ 39/218

ลำดับภาพที่ 40/218

ลำดับภาพที่ 41/218

ลำดับภาพที่ 42/218

ลำดับภาพที่ 43/218

ลำดับภาพที่ 44/218

ลำดับภาพที่ 45/218

ลำดับภาพที่ 46/218

ลำดับภาพที่ 47/218

ลำดับภาพที่ 48/218

ลำดับภาพที่ 49/218

ลำดับภาพที่ 50/218

ลำดับภาพที่ 51/218

ลำดับภาพที่ 52/218

ลำดับภาพที่ 53/218

ลำดับภาพที่ 54/218

ลำดับภาพที่ 55/218

ลำดับภาพที่ 56/218

ลำดับภาพที่ 57/218

ลำดับภาพที่ 58/218

ลำดับภาพที่ 59/218

ลำดับภาพที่ 60/218

ลำดับภาพที่ 61/218

ลำดับภาพที่ 62/218

ลำดับภาพที่ 63/218

ลำดับภาพที่ 64/218

ลำดับภาพที่ 65/218

ลำดับภาพที่ 66/218

ลำดับภาพที่ 67/218

ลำดับภาพที่ 68/218

ลำดับภาพที่ 69/218

ลำดับภาพที่ 70/218

ลำดับภาพที่ 71/218

ลำดับภาพที่ 72/218

ลำดับภาพที่ 73/218

ลำดับภาพที่ 74/218

ลำดับภาพที่ 75/218

ลำดับภาพที่ 76/218

ลำดับภาพที่ 77/218

ลำดับภาพที่ 78/218

ลำดับภาพที่ 79/218

ลำดับภาพที่ 80/218

ลำดับภาพที่ 81/218

ลำดับภาพที่ 82/218

ลำดับภาพที่ 83/218

ลำดับภาพที่ 84/218

ลำดับภาพที่ 85/218

ลำดับภาพที่ 86/218

ลำดับภาพที่ 87/218

ลำดับภาพที่ 88/218

ลำดับภาพที่ 89/218

ลำดับภาพที่ 90/218

ลำดับภาพที่ 91/218

ลำดับภาพที่ 92/218

ลำดับภาพที่ 93/218

ลำดับภาพที่ 94/218

ลำดับภาพที่ 95/218

ลำดับภาพที่ 96/218

ลำดับภาพที่ 97/218

ลำดับภาพที่ 98/218

ลำดับภาพที่ 99/218

ลำดับภาพที่ 100/218

ลำดับภาพที่ 101/218

ลำดับภาพที่ 102/218

ลำดับภาพที่ 103/218

ลำดับภาพที่ 104/218

ลำดับภาพที่ 105/218

ลำดับภาพที่ 106/218

ลำดับภาพที่ 107/218

ลำดับภาพที่ 108/218

ลำดับภาพที่ 109/218

ลำดับภาพที่ 110/218

ลำดับภาพที่ 111/218

ลำดับภาพที่ 112/218

ลำดับภาพที่ 113/218

ลำดับภาพที่ 114/218

ลำดับภาพที่ 115/218

ลำดับภาพที่ 116/218

ลำดับภาพที่ 117/218

ลำดับภาพที่ 118/218

ลำดับภาพที่ 119/218

ลำดับภาพที่ 120/218

ลำดับภาพที่ 121/218

ลำดับภาพที่ 122/218

ลำดับภาพที่ 123/218

ลำดับภาพที่ 124/218

ลำดับภาพที่ 125/218

ลำดับภาพที่ 126/218

ลำดับภาพที่ 127/218

ลำดับภาพที่ 128/218

ลำดับภาพที่ 129/218

ลำดับภาพที่ 130/218

ลำดับภาพที่ 131/218

ลำดับภาพที่ 132/218

ลำดับภาพที่ 133/218

ลำดับภาพที่ 134/218

ลำดับภาพที่ 135/218

ลำดับภาพที่ 136/218

ลำดับภาพที่ 137/218

ลำดับภาพที่ 138/218

ลำดับภาพที่ 139/218

ลำดับภาพที่ 140/218

ลำดับภาพที่ 141/218

ลำดับภาพที่ 142/218

ลำดับภาพที่ 143/218

ลำดับภาพที่ 144/218

ลำดับภาพที่ 145/218

ลำดับภาพที่ 146/218

ลำดับภาพที่ 147/218

ลำดับภาพที่ 148/218

ลำดับภาพที่ 149/218

ลำดับภาพที่ 150/218

ลำดับภาพที่ 151/218

ลำดับภาพที่ 152/218

ลำดับภาพที่ 153/218

ลำดับภาพที่ 154/218

ลำดับภาพที่ 155/218

ลำดับภาพที่ 156/218

ลำดับภาพที่ 157/218

ลำดับภาพที่ 158/218

ลำดับภาพที่ 159/218

ลำดับภาพที่ 160/218

ลำดับภาพที่ 161/218

ลำดับภาพที่ 162/218

ลำดับภาพที่ 163/218

ลำดับภาพที่ 164/218

ลำดับภาพที่ 165/218

ลำดับภาพที่ 166/218

ลำดับภาพที่ 167/218

ลำดับภาพที่ 168/218

ลำดับภาพที่ 169/218

ลำดับภาพที่ 170/218

ลำดับภาพที่ 171/218

ลำดับภาพที่ 172/218

ลำดับภาพที่ 173/218

ลำดับภาพที่ 174/218

ลำดับภาพที่ 175/218

ลำดับภาพที่ 176/218

ลำดับภาพที่ 177/218

ลำดับภาพที่ 178/218

ลำดับภาพที่ 179/218

ลำดับภาพที่ 180/218

ลำดับภาพที่ 181/218

ลำดับภาพที่ 182/218

ลำดับภาพที่ 183/218

ลำดับภาพที่ 184/218

ลำดับภาพที่ 185/218

ลำดับภาพที่ 186/218

ลำดับภาพที่ 187/218

ลำดับภาพที่ 188/218

ลำดับภาพที่ 189/218

ลำดับภาพที่ 190/218

ลำดับภาพที่ 191/218

ลำดับภาพที่ 192/218

ลำดับภาพที่ 193/218

ลำดับภาพที่ 194/218

ลำดับภาพที่ 195/218

ลำดับภาพที่ 196/218

ลำดับภาพที่ 197/218

ลำดับภาพที่ 198/218

ลำดับภาพที่ 199/218

ลำดับภาพที่ 200/218

ลำดับภาพที่ 201/218

ลำดับภาพที่ 202/218

ลำดับภาพที่ 203/218

ลำดับภาพที่ 204/218

ลำดับภาพที่ 205/218

ลำดับภาพที่ 206/218

ลำดับภาพที่ 207/218

ลำดับภาพที่ 208/218

ลำดับภาพที่ 209/218

ลำดับภาพที่ 210/218

ลำดับภาพที่ 211/218

ลำดับภาพที่ 212/218

ลำดับภาพที่ 213/218

ลำดับภาพที่ 214/218

ลำดับภาพที่ 215/218

ลำดับภาพที่ 216/218

ลำดับภาพที่ 217/218

ลำดับภาพที่ 218/218
<<
>>
X