หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
ประชุมเพื่อเสนอแผนดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2565  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีความสุข
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
        เทศบาลตำบลคอนสาร  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสาร  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถพัฒนาขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอแผนดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกิตติ ภูมิคอนสาร นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 16.14 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X