หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๑ ปี วันสถาปนาอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร
มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีความสุข
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายกิตติ ภูมิคอนสาร นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๑ ปี วันสถาปนาอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนานเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสารเป็นประธานในพิธี มีพิธีและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
๑. เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดเจดีย์
๒. เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง) ณ ลานอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม (ปูหมื่นอร่ามกำแหง)
๓.  เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ณ ที่ว่าการอำเภอคอนสาร
๔. เวลา ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ที่ว่าการอำเภอคอนสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 17.05 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/94

ลำดับภาพที่ 2/94

ลำดับภาพที่ 3/94

ลำดับภาพที่ 4/94

ลำดับภาพที่ 5/94

ลำดับภาพที่ 6/94

ลำดับภาพที่ 7/94

ลำดับภาพที่ 8/94

ลำดับภาพที่ 9/94

ลำดับภาพที่ 10/94

ลำดับภาพที่ 11/94

ลำดับภาพที่ 12/94

ลำดับภาพที่ 13/94

ลำดับภาพที่ 14/94

ลำดับภาพที่ 15/94

ลำดับภาพที่ 16/94

ลำดับภาพที่ 17/94

ลำดับภาพที่ 18/94

ลำดับภาพที่ 19/94

ลำดับภาพที่ 20/94

ลำดับภาพที่ 21/94

ลำดับภาพที่ 22/94

ลำดับภาพที่ 23/94

ลำดับภาพที่ 24/94

ลำดับภาพที่ 25/94

ลำดับภาพที่ 26/94

ลำดับภาพที่ 27/94

ลำดับภาพที่ 28/94

ลำดับภาพที่ 29/94

ลำดับภาพที่ 30/94

ลำดับภาพที่ 31/94

ลำดับภาพที่ 32/94

ลำดับภาพที่ 33/94

ลำดับภาพที่ 34/94

ลำดับภาพที่ 35/94

ลำดับภาพที่ 36/94

ลำดับภาพที่ 37/94

ลำดับภาพที่ 38/94

ลำดับภาพที่ 39/94

ลำดับภาพที่ 40/94

ลำดับภาพที่ 41/94

ลำดับภาพที่ 42/94

ลำดับภาพที่ 43/94

ลำดับภาพที่ 44/94

ลำดับภาพที่ 45/94

ลำดับภาพที่ 46/94

ลำดับภาพที่ 47/94

ลำดับภาพที่ 48/94

ลำดับภาพที่ 49/94

ลำดับภาพที่ 50/94

ลำดับภาพที่ 51/94

ลำดับภาพที่ 52/94

ลำดับภาพที่ 53/94

ลำดับภาพที่ 54/94

ลำดับภาพที่ 55/94

ลำดับภาพที่ 56/94

ลำดับภาพที่ 57/94

ลำดับภาพที่ 58/94

ลำดับภาพที่ 59/94

ลำดับภาพที่ 60/94

ลำดับภาพที่ 61/94

ลำดับภาพที่ 62/94

ลำดับภาพที่ 63/94

ลำดับภาพที่ 64/94

ลำดับภาพที่ 65/94

ลำดับภาพที่ 66/94

ลำดับภาพที่ 67/94

ลำดับภาพที่ 68/94

ลำดับภาพที่ 69/94

ลำดับภาพที่ 70/94

ลำดับภาพที่ 71/94

ลำดับภาพที่ 72/94

ลำดับภาพที่ 73/94

ลำดับภาพที่ 74/94

ลำดับภาพที่ 75/94

ลำดับภาพที่ 76/94

ลำดับภาพที่ 77/94

ลำดับภาพที่ 78/94

ลำดับภาพที่ 79/94

ลำดับภาพที่ 80/94

ลำดับภาพที่ 81/94

ลำดับภาพที่ 82/94

ลำดับภาพที่ 83/94

ลำดับภาพที่ 84/94

ลำดับภาพที่ 85/94

ลำดับภาพที่ 86/94

ลำดับภาพที่ 87/94

ลำดับภาพที่ 88/94

ลำดับภาพที่ 89/94

ลำดับภาพที่ 90/94

ลำดับภาพที่ 91/94

ลำดับภาพที่ 92/94

ลำดับภาพที่ 93/94

ลำดับภาพที่ 94/94
<<
>>
X