หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
.........................
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
โครงการนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร โดยท่านนายกเรวดี จรรย์โกมล เทศมนตรีตำบลคอนสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมต้อนรับคณะสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่องโครงการนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการด้วยแนวสุขภาพ บนวิถีท้องถิ่นไทยยั่งยืน ซึ่งเทศบาลตำบลคอนสารได้มีโอกาสเข้าร่วมเครือข่ายในครั้งนี้ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณลานปู่หมื่นอร่ามกำแหง โดยมีนางสาวธัญญรัตน์ ศรีสุมาตย์ ปลัดอำเภอคอนสาร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะท่องเที่ยวในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เวลา 18.48 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/136

ลำดับภาพที่ 2/136

ลำดับภาพที่ 3/136

ลำดับภาพที่ 4/136

ลำดับภาพที่ 5/136

ลำดับภาพที่ 6/136

ลำดับภาพที่ 7/136

ลำดับภาพที่ 8/136

ลำดับภาพที่ 9/136

ลำดับภาพที่ 10/136

ลำดับภาพที่ 11/136

ลำดับภาพที่ 12/136

ลำดับภาพที่ 13/136

ลำดับภาพที่ 14/136

ลำดับภาพที่ 15/136

ลำดับภาพที่ 16/136

ลำดับภาพที่ 17/136

ลำดับภาพที่ 18/136

ลำดับภาพที่ 19/136

ลำดับภาพที่ 20/136

ลำดับภาพที่ 21/136

ลำดับภาพที่ 22/136

ลำดับภาพที่ 23/136

ลำดับภาพที่ 24/136

ลำดับภาพที่ 25/136

ลำดับภาพที่ 26/136

ลำดับภาพที่ 27/136

ลำดับภาพที่ 28/136

ลำดับภาพที่ 29/136

ลำดับภาพที่ 30/136

ลำดับภาพที่ 31/136

ลำดับภาพที่ 32/136

ลำดับภาพที่ 33/136

ลำดับภาพที่ 34/136

ลำดับภาพที่ 35/136

ลำดับภาพที่ 36/136

ลำดับภาพที่ 37/136

ลำดับภาพที่ 38/136

ลำดับภาพที่ 39/136

ลำดับภาพที่ 40/136

ลำดับภาพที่ 41/136

ลำดับภาพที่ 42/136

ลำดับภาพที่ 43/136

ลำดับภาพที่ 44/136

ลำดับภาพที่ 45/136

ลำดับภาพที่ 46/136

ลำดับภาพที่ 47/136

ลำดับภาพที่ 48/136

ลำดับภาพที่ 49/136

ลำดับภาพที่ 50/136

ลำดับภาพที่ 51/136

ลำดับภาพที่ 52/136

ลำดับภาพที่ 53/136

ลำดับภาพที่ 54/136

ลำดับภาพที่ 55/136

ลำดับภาพที่ 56/136

ลำดับภาพที่ 57/136

ลำดับภาพที่ 58/136

ลำดับภาพที่ 59/136

ลำดับภาพที่ 60/136

ลำดับภาพที่ 61/136

ลำดับภาพที่ 62/136

ลำดับภาพที่ 63/136

ลำดับภาพที่ 64/136

ลำดับภาพที่ 65/136

ลำดับภาพที่ 66/136

ลำดับภาพที่ 67/136

ลำดับภาพที่ 68/136

ลำดับภาพที่ 69/136

ลำดับภาพที่ 70/136

ลำดับภาพที่ 71/136

ลำดับภาพที่ 72/136

ลำดับภาพที่ 73/136

ลำดับภาพที่ 74/136

ลำดับภาพที่ 75/136

ลำดับภาพที่ 76/136

ลำดับภาพที่ 77/136

ลำดับภาพที่ 78/136

ลำดับภาพที่ 79/136

ลำดับภาพที่ 80/136

ลำดับภาพที่ 81/136

ลำดับภาพที่ 82/136

ลำดับภาพที่ 83/136

ลำดับภาพที่ 84/136

ลำดับภาพที่ 85/136

ลำดับภาพที่ 86/136

ลำดับภาพที่ 87/136

ลำดับภาพที่ 88/136

ลำดับภาพที่ 89/136

ลำดับภาพที่ 90/136

ลำดับภาพที่ 91/136

ลำดับภาพที่ 92/136

ลำดับภาพที่ 93/136

ลำดับภาพที่ 94/136

ลำดับภาพที่ 95/136

ลำดับภาพที่ 96/136

ลำดับภาพที่ 97/136

ลำดับภาพที่ 98/136

ลำดับภาพที่ 99/136

ลำดับภาพที่ 100/136

ลำดับภาพที่ 101/136

ลำดับภาพที่ 102/136

ลำดับภาพที่ 103/136

ลำดับภาพที่ 104/136

ลำดับภาพที่ 105/136

ลำดับภาพที่ 106/136

ลำดับภาพที่ 107/136

ลำดับภาพที่ 108/136

ลำดับภาพที่ 109/136

ลำดับภาพที่ 110/136

ลำดับภาพที่ 111/136

ลำดับภาพที่ 112/136

ลำดับภาพที่ 113/136

ลำดับภาพที่ 114/136

ลำดับภาพที่ 115/136

ลำดับภาพที่ 116/136

ลำดับภาพที่ 117/136

ลำดับภาพที่ 118/136

ลำดับภาพที่ 119/136

ลำดับภาพที่ 120/136

ลำดับภาพที่ 121/136

ลำดับภาพที่ 122/136

ลำดับภาพที่ 123/136

ลำดับภาพที่ 124/136

ลำดับภาพที่ 125/136

ลำดับภาพที่ 126/136

ลำดับภาพที่ 127/136

ลำดับภาพที่ 128/136

ลำดับภาพที่ 129/136

ลำดับภาพที่ 130/136

ลำดับภาพที่ 131/136

ลำดับภาพที่ 132/136

ลำดับภาพที่ 133/136

ลำดับภาพที่ 134/136

ลำดับภาพที่ 135/136

ลำดับภาพที่ 136/136
<<
>>
X