หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
.........................
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสารได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร โดยได้รับเกียรติจากนายเสกสรร  สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี และนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 10.57 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X