หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการประชุมประชาคมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสาร ได้กำหนดวันประชุมของกรรมการชุมชน อสม. อปพร. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร เพื่อรับทราบความต้องการ ปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร และปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 16.24 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 170 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย