หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓  
 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ นำทีมโดยท่านเตชทัต ชาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร และท่านวนิดา มุขธรโกษา รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมประสบการณ์จริงนำความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน และปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. โดยมีท่านนิรันดร์ ปลื้มใจ ปลัดเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านเตชทัต ชาญยุทธ รอง นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 15.29 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/31

ลำดับภาพที่ 2/31

ลำดับภาพที่ 3/31

ลำดับภาพที่ 4/31

ลำดับภาพที่ 5/31

ลำดับภาพที่ 6/31

ลำดับภาพที่ 7/31

ลำดับภาพที่ 8/31

ลำดับภาพที่ 9/31

ลำดับภาพที่ 10/31

ลำดับภาพที่ 11/31

ลำดับภาพที่ 12/31

ลำดับภาพที่ 13/31

ลำดับภาพที่ 14/31

ลำดับภาพที่ 15/31

ลำดับภาพที่ 16/31

ลำดับภาพที่ 17/31

ลำดับภาพที่ 18/31

ลำดับภาพที่ 19/31

ลำดับภาพที่ 20/31

ลำดับภาพที่ 21/31

ลำดับภาพที่ 22/31

ลำดับภาพที่ 23/31

ลำดับภาพที่ 24/31

ลำดับภาพที่ 25/31

ลำดับภาพที่ 26/31

ลำดับภาพที่ 27/31

ลำดับภาพที่ 28/31

ลำดับภาพที่ 29/31

ลำดับภาพที่ 30/31

ลำดับภาพที่ 31/31
<<
>>
X