หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
การแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย”จูเนียร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563”  
 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย”จูเนียร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563” ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.คอนสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ดงบัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ทุ่งพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มทักษะ ให้เด็กได้มีโอกาสละเล่นเกมส์กีฬาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กโดยตรง และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันของผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายนิรันดร์ ปลื้มใจ ปลัดเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2563 เวลา 11.11 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/60

ลำดับภาพที่ 2/60

ลำดับภาพที่ 3/60

ลำดับภาพที่ 4/60

ลำดับภาพที่ 5/60

ลำดับภาพที่ 6/60

ลำดับภาพที่ 7/60

ลำดับภาพที่ 8/60

ลำดับภาพที่ 9/60

ลำดับภาพที่ 10/60

ลำดับภาพที่ 11/60

ลำดับภาพที่ 12/60

ลำดับภาพที่ 13/60

ลำดับภาพที่ 14/60

ลำดับภาพที่ 15/60

ลำดับภาพที่ 16/60

ลำดับภาพที่ 17/60

ลำดับภาพที่ 18/60

ลำดับภาพที่ 19/60

ลำดับภาพที่ 20/60

ลำดับภาพที่ 21/60

ลำดับภาพที่ 22/60

ลำดับภาพที่ 23/60

ลำดับภาพที่ 24/60

ลำดับภาพที่ 25/60

ลำดับภาพที่ 26/60

ลำดับภาพที่ 27/60

ลำดับภาพที่ 28/60

ลำดับภาพที่ 29/60

ลำดับภาพที่ 30/60

ลำดับภาพที่ 31/60

ลำดับภาพที่ 32/60

ลำดับภาพที่ 33/60

ลำดับภาพที่ 34/60

ลำดับภาพที่ 35/60

ลำดับภาพที่ 36/60

ลำดับภาพที่ 37/60

ลำดับภาพที่ 38/60

ลำดับภาพที่ 39/60

ลำดับภาพที่ 40/60

ลำดับภาพที่ 41/60

ลำดับภาพที่ 42/60

ลำดับภาพที่ 43/60

ลำดับภาพที่ 44/60

ลำดับภาพที่ 45/60

ลำดับภาพที่ 46/60

ลำดับภาพที่ 47/60

ลำดับภาพที่ 48/60

ลำดับภาพที่ 49/60

ลำดับภาพที่ 50/60

ลำดับภาพที่ 51/60

ลำดับภาพที่ 52/60

ลำดับภาพที่ 53/60

ลำดับภาพที่ 54/60

ลำดับภาพที่ 55/60

ลำดับภาพที่ 56/60

ลำดับภาพที่ 57/60

ลำดับภาพที่ 58/60

ลำดับภาพที่ 59/60

ลำดับภาพที่ 60/60
<<
>>
X