หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
โครงการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ(อสม.)  
 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้มากที่สุด (โดยเฉพาะการฝึกทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ) ได้จัดการฝึกอบรมในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีนายนิรันดร์ ปลื้มใจ ปลัดเทศบาลตำบลคอนสารเป็นผู้กล่าวรายงาน และนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสารเป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 11.39 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/46

ลำดับภาพที่ 2/46

ลำดับภาพที่ 3/46

ลำดับภาพที่ 4/46

ลำดับภาพที่ 5/46

ลำดับภาพที่ 6/46

ลำดับภาพที่ 7/46

ลำดับภาพที่ 8/46

ลำดับภาพที่ 9/46

ลำดับภาพที่ 10/46

ลำดับภาพที่ 11/46

ลำดับภาพที่ 12/46

ลำดับภาพที่ 13/46

ลำดับภาพที่ 14/46

ลำดับภาพที่ 15/46

ลำดับภาพที่ 16/46

ลำดับภาพที่ 17/46

ลำดับภาพที่ 18/46

ลำดับภาพที่ 19/46

ลำดับภาพที่ 20/46