หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำ  
 

ตามที่อำเภอคอนสารได้จัดกิจกรรม "ยุทธการจู่โจม 85 รวมพลังชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย" ยึดคืนพื้นที่ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ูลูกน้ำยุงลาย ดัชนีลูกน้ำเป็นศูนย์ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ โดยอำเภอคอนสารได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล่อม ร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน ร่วมกับประชาชนทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เทศบาลตำบลคอนสาร โดยนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวรายงานและเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 16.56 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/103

ลำดับภาพที่ 2/103

ลำดับภาพที่ 3/103

ลำดับภาพที่ 4/103

ลำดับภาพที่ 5/103

ลำดับภาพที่ 6/103

ลำดับภาพที่ 7/103

ลำดับภาพที่ 8/103

ลำดับภาพที่ 9/103

ลำดับภาพที่ 10/103

ลำดับภาพที่ 11/103

ลำดับภาพที่ 12/103

ลำดับภาพที่ 13/103

ลำดับภาพที่ 14/103

ลำดับภาพที่ 15/103

ลำดับภาพที่ 16/103

ลำดับภาพที่ 17/103

ลำดับภาพที่ 18/103

ลำดับภาพที่ 19/103

ลำดับภาพที่ 20/103

ลำดับภาพที่ 21/103

ลำดับภาพที่ 22/103

ลำดับภาพที่ 23/103

ลำดับภาพที่ 24/103

ลำดับภาพที่ 25/103

ลำดับภาพที่ 26/103

ลำดับภาพที่ 27/103

ลำดับภาพที่ 28/103

ลำดับภาพที่ 29/103

ลำดับภาพที่ 30/103

ลำดับภาพที่ 31/103

ลำดับภาพที่ 32/103

ลำดับภาพที่ 33/103

ลำดับภาพที่ 34/103

ลำดับภาพที่ 35/103

ลำดับภาพที่ 36/103

ลำดับภาพที่ 37/103

ลำดับภาพที่ 38/103

ลำดับภาพที่ 39/103

ลำดับภาพที่ 40/103

ลำดับภาพที่ 41/103

ลำดับภาพที่ 42/103

ลำดับภาพที่ 43/103

ลำดับภาพที่ 44/103

ลำดับภาพที่ 45/103

ลำดับภาพที่ 46/103

ลำดับภาพที่ 47/103

ลำดับภาพที่ 48/103

ลำดับภาพที่ 49/103

ลำดับภาพที่ 50/103

ลำดับภาพที่ 51/103

ลำดับภาพที่ 52/103

ลำดับภาพที่ 53/103

ลำดับภาพที่ 54/103

ลำดับภาพที่ 55/103

ลำดับภาพที่ 56/103

ลำดับภาพที่ 57/103

ลำดับภาพที่ 58/103

ลำดับภาพที่ 59/103

ลำดับภาพที่ 60/103

ลำดับภาพที่ 61/103

ลำดับภาพที่ 62/103

ลำดับภาพที่ 63/103

ลำดับภาพที่ 64/103

ลำดับภาพที่ 65/103

ลำดับภาพที่ 66/103

ลำดับภาพที่ 67/103

ลำดับภาพที่ 68/103

ลำดับภาพที่ 69/103

ลำดับภาพที่ 70/103

ลำดับภาพที่ 71/103

ลำดับภาพที่ 72/103

ลำดับภาพที่ 73/103

ลำดับภาพที่ 74/103

ลำดับภาพที่ 75/103

ลำดับภาพที่ 76/103

ลำดับภาพที่ 77/103

ลำดับภาพที่ 78/103

ลำดับภาพที่ 79/103

ลำดับภาพที่ 80/103

ลำดับภาพที่ 81/103

ลำดับภาพที่ 82/103

ลำดับภาพที่ 83/103

ลำดับภาพที่ 84/103

ลำดับภาพที่ 85/103

ลำดับภาพที่ 86/103

ลำดับภาพที่ 87/103

ลำดับภาพที่ 88/103

ลำดับภาพที่ 89/103

ลำดับภาพที่ 90/103

ลำดับภาพที่ 91/103

ลำดับภาพที่ 92/103

ลำดับภาพที่ 93/103

ลำดับภาพที่ 94/103

ลำดับภาพที่ 95/103

ลำดับภาพที่ 96/103

ลำดับภาพที่ 97/103

ลำดับภาพที่ 98/103

ลำดับภาพที่ 99/103

ลำดับภาพที่ 100/103

ลำดับภาพที่ 101/103

ลำดับภาพที่ 102/103

ลำดับภาพที่ 103/103
<<
>>
X