หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
ประเพณีบุญเดือนสามปี ๒๕๖๓  
 

ด้วยคณะสงฆ์อำเภอคอนสาร คณะกรรมการวัดเจดีย์ เทศบาลตำบลคอนสาร กำหนดจัดงานประเพณีเดือนสาม ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดเจดีย์ เพื่อปิดทองหลวงพ่อประธานอายุ ๗๐๐ ปี สักการะพระมหาเจดีย์ศรีชุยมุนี ไหว้หลวงพ่อพิชิตสงคราม เจ้าเมืองคอนสารคนแรก บุญมหาชาติ แห่ฉลองพระบวช เพื่อส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทคอนสาร
กำหนดการ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
-เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีเปิดงานบุญเดือนสาม โดยนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
-เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีเคลื่อนขบวนแห่พระสังฆาธิการ พระบวชใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 11.15 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/135

ลำดับภาพที่ 2/135

ลำดับภาพที่ 3/135

ลำดับภาพที่ 4/135

ลำดับภาพที่ 5/135

ลำดับภาพที่ 6/135

ลำดับภาพที่ 7/135

ลำดับภาพที่ 8/135

ลำดับภาพที่ 9/135

ลำดับภาพที่ 10/135

ลำดับภาพที่ 11/135

ลำดับภาพที่ 12/135

ลำดับภาพที่ 13/135

ลำดับภาพที่ 14/135

ลำดับภาพที่ 15/135

ลำดับภาพที่ 16/135

ลำดับภาพที่ 17/135

ลำดับภาพที่ 18/135

ลำดับภาพที่ 19/135

ลำดับภาพที่ 20/135

ลำดับภาพที่ 21/135

ลำดับภาพที่ 22/135

ลำดับภาพที่ 23/135

ลำดับภาพที่ 24/135

ลำดับภาพที่ 25/135

ลำดับภาพที่ 26/135

ลำดับภาพที่ 27/135

ลำดับภาพที่ 28/135

ลำดับภาพที่ 29/135

ลำดับภาพที่ 30/135

ลำดับภาพที่ 31/135

ลำดับภาพที่ 32/135

ลำดับภาพที่ 33/135

ลำดับภาพที่ 34/135

ลำดับภาพที่ 35/135

ลำดับภาพที่ 36/135

ลำดับภาพที่ 37/135

ลำดับภาพที่ 38/135

ลำดับภาพที่ 39/135

ลำดับภาพที่ 40/135

ลำดับภาพที่ 41/135

ลำดับภาพที่ 42/135

ลำดับภาพที่ 43/135

ลำดับภาพที่ 44/135

ลำดับภาพที่ 45/135

ลำดับภาพที่ 46/135

ลำดับภาพที่ 47/135

ลำดับภาพที่ 48/135

ลำดับภาพที่ 49/135

ลำดับภาพที่ 50/135

ลำดับภาพที่ 51/135

ลำดับภาพที่ 52/135

ลำดับภาพที่ 53/135

ลำดับภาพที่ 54/135

ลำดับภาพที่ 55/135

ลำดับภาพที่ 56/135

ลำดับภาพที่ 57/135

ลำดับภาพที่ 58/135

ลำดับภาพที่ 59/135

ลำดับภาพที่ 60/135

ลำดับภาพที่ 61/135

ลำดับภาพที่ 62/135

ลำดับภาพที่ 63/135

ลำดับภาพที่ 64/135

ลำดับภาพที่ 65/135

ลำดับภาพที่ 66/135

ลำดับภาพที่ 67/135

ลำดับภาพที่ 68/135

ลำดับภาพที่ 69/135

ลำดับภาพที่ 70/135

ลำดับภาพที่ 71/135

ลำดับภาพที่ 72/135

ลำดับภาพที่ 73/135

ลำดับภาพที่ 74/135

ลำดับภาพที่ 75/135

ลำดับภาพที่ 76/135

ลำดับภาพที่ 77/135

ลำดับภาพที่ 78/135

ลำดับภาพที่ 79/135

ลำดับภาพที่ 80/135

ลำดับภาพที่ 81/135

ลำดับภาพที่ 82/135

ลำดับภาพที่ 83/135

ลำดับภาพที่ 84/135

ลำดับภาพที่ 85/135

ลำดับภาพที่ 86/135

ลำดับภาพที่ 87/135

ลำดับภาพที่ 88/135

ลำดับภาพที่ 89/135

ลำดับภาพที่ 90/135

ลำดับภาพที่ 91/135

ลำดับภาพที่ 92/135

ลำดับภาพที่ 93/135

ลำดับภาพที่ 94/135

ลำดับภาพที่ 95/135

ลำดับภาพที่ 96/135

ลำดับภาพที่ 97/135

ลำดับภาพที่ 98/135

ลำดับภาพที่ 99/135

ลำดับภาพที่ 100/135

ลำดับภาพที่ 101/135

ลำดับภาพที่ 102/135

ลำดับภาพที่ 103/135

ลำดับภาพที่ 104/135

ลำดับภาพที่ 105/135

ลำดับภาพที่ 106/135

ลำดับภาพที่ 107/135

ลำดับภาพที่ 108/135

ลำดับภาพที่ 109/135

ลำดับภาพที่ 110/135

ลำดับภาพที่ 111/135

ลำดับภาพที่ 112/135

ลำดับภาพที่ 113/135

ลำดับภาพที่ 114/135

ลำดับภาพที่ 115/135

ลำดับภาพที่ 116/135

ลำดับภาพที่ 117/135

ลำดับภาพที่ 118/135

ลำดับภาพที่ 119/135

ลำดับภาพที่ 120/135

ลำดับภาพที่ 121/135

ลำดับภาพที่ 122/135

ลำดับภาพที่ 123/135

ลำดับภาพที่ 124/135

ลำดับภาพที่ 125/135

ลำดับภาพที่ 126/135

ลำดับภาพที่ 127/135

ลำดับภาพที่ 128/135

ลำดับภาพที่ 129/135

ลำดับภาพที่ 130/135

ลำดับภาพที่ 131/135

ลำดับภาพที่ 132/135

ลำดับภาพที่ 133/135

ลำดับภาพที่ 134/135

ลำดับภาพที่ 135/135
<<
>>
X