หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
วันลอยกระทง2562  
 

เทศบาลตำบลคอนสารได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดป่าเรไรและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในชุมชน วัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงและสืบทอดต่อไป โดยกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าเรไร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในเวลา 19.00 น.นางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน และนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 16.01 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X