หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการการฝึกอบรมซ้อมแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินโครงการการฝึกอบรมซ้อมแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่ออบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ชุดกู้ชีพกู้ชีพกู้ภัย พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ที่จะออกปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14.51 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย