หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
โครงการการฝึกอบรมซ้อมแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินโครงการการฝึกอบรมซ้อมแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่ออบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ชุดกู้ชีพกู้ชีพกู้ภัย พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ที่จะออกปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14.51 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/149

ลำดับภาพที่ 2/149

ลำดับภาพที่ 3/149

ลำดับภาพที่ 4/149

ลำดับภาพที่ 5/149

ลำดับภาพที่ 6/149

ลำดับภาพที่ 7/149

ลำดับภาพที่ 8/149

ลำดับภาพที่ 9/149

ลำดับภาพที่ 10/149

ลำดับภาพที่ 11/149

ลำดับภาพที่ 12/149

ลำดับภาพที่ 13/149

ลำดับภาพที่ 14/149

ลำดับภาพที่ 15/149

ลำดับภาพที่ 16/149

ลำดับภาพที่ 17/149

ลำดับภาพที่ 18/149

ลำดับภาพที่ 19/149

ลำดับภาพที่ 20/149

ลำดับภาพที่ 21/149

ลำดับภาพที่ 22/149

ลำดับภาพที่ 23/149

ลำดับภาพที่ 24/149

ลำดับภาพที่ 25/149

ลำดับภาพที่ 26/149

ลำดับภาพที่ 27/149

ลำดับภาพที่ 28/149

ลำดับภาพที่ 29/149

ลำดับภาพที่ 30/149

ลำดับภาพที่ 31/149

ลำดับภาพที่ 32/149

ลำดับภาพที่ 33/149

ลำดับภาพที่ 34/149

ลำดับภาพที่ 35/149

ลำดับภาพที่ 36/149

ลำดับภาพที่ 37/149

ลำดับภาพที่ 38/149

ลำดับภาพที่ 39/149

ลำดับภาพที่ 40/149

ลำดับภาพที่ 41/149

ลำดับภาพที่ 42/149

ลำดับภาพที่ 43/149

ลำดับภาพที่ 44/149

ลำดับภาพที่ 45/149

ลำดับภาพที่ 46/149

ลำดับภาพที่ 47/149

ลำดับภาพที่ 48/149

ลำดับภาพที่ 49/149

ลำดับภาพที่ 50/149

ลำดับภาพที่ 51/149

ลำดับภาพที่ 52/149

ลำดับภาพที่ 53/149

ลำดับภาพที่ 54/149

ลำดับภาพที่ 55/149

ลำดับภาพที่ 56/149

ลำดับภาพที่ 57/149

ลำดับภาพที่ 58/149

ลำดับภาพที่ 59/149

ลำดับภาพที่ 60/149

ลำดับภาพที่ 61/149

ลำดับภาพที่ 62/149

ลำดับภาพที่ 63/149

ลำดับภาพที่ 64/149

ลำดับภาพที่ 65/149

ลำดับภาพที่ 66/149

ลำดับภาพที่ 67/149

ลำดับภาพที่ 68/149

ลำดับภาพที่ 69/149

ลำดับภาพที่ 70/149

ลำดับภาพที่ 71/149

ลำดับภาพที่ 72/149

ลำดับภาพที่ 73/149

ลำดับภาพที่ 74/149

ลำดับภาพที่ 75/149

ลำดับภาพที่ 76/149

ลำดับภาพที่ 77/149

ลำดับภาพที่ 78/149

ลำดับภาพที่ 79/149

ลำดับภาพที่ 80/149

ลำดับภาพที่ 81/149

ลำดับภาพที่ 82/149

ลำดับภาพที่ 83/149

ลำดับภาพที่ 84/149

ลำดับภาพที่ 85/149

ลำดับภาพที่ 86/149

ลำดับภาพที่ 87/149

ลำดับภาพที่ 88/149

ลำดับภาพที่ 89/149

ลำดับภาพที่ 90/149

ลำดับภาพที่ 91/149

ลำดับภาพที่ 92/149

ลำดับภาพที่ 93/149

ลำดับภาพที่ 94/149

ลำดับภาพที่ 95/149

ลำดับภาพที่ 96/149

ลำดับภาพที่ 97/149

ลำดับภาพที่ 98/149

ลำดับภาพที่ 99/149

ลำดับภาพที่ 100/149

ลำดับภาพที่ 101/149

ลำดับภาพที่ 102/149

ลำดับภาพที่ 103/149

ลำดับภาพที่ 104/149

ลำดับภาพที่ 105/149

ลำดับภาพที่ 106/149

ลำดับภาพที่ 107/149

ลำดับภาพที่ 108/149

ลำดับภาพที่ 109/149

ลำดับภาพที่ 110/149

ลำดับภาพที่ 111/149

ลำดับภาพที่ 112/149

ลำดับภาพที่ 113/149

ลำดับภาพที่ 114/149

ลำดับภาพที่ 115/149

ลำดับภาพที่ 116/149

ลำดับภาพที่ 117/149

ลำดับภาพที่ 118/149

ลำดับภาพที่ 119/149

ลำดับภาพที่ 120/149

ลำดับภาพที่ 121/149

ลำดับภาพที่ 122/149

ลำดับภาพที่ 123/149

ลำดับภาพที่ 124/149

ลำดับภาพที่ 125/149

ลำดับภาพที่ 126/149

ลำดับภาพที่ 127/149

ลำดับภาพที่ 128/149

ลำดับภาพที่ 129/149

ลำดับภาพที่ 130/149

ลำดับภาพที่ 131/149

ลำดับภาพที่ 132/149

ลำดับภาพที่ 133/149

ลำดับภาพที่ 134/149

ลำดับภาพที่ 135/149

ลำดับภาพที่ 136/149

ลำดับภาพที่ 137/149

ลำดับภาพที่ 138/149

ลำดับภาพที่ 139/149

ลำดับภาพที่ 140/149

ลำดับภาพที่ 141/149

ลำดับภาพที่ 142/149

ลำดับภาพที่ 143/149

ลำดับภาพที่ 144/149

ลำดับภาพที่ 145/149

ลำดับภาพที่ 146/149

ลำดับภาพที่ 147/149

ลำดับภาพที่ 148/149

ลำดับภาพที่ 149/149
<<
>>
X