หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันปลูกและรับแจกต้นไม้ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14.15 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย