หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  
 

เทศบาลตำบลคอนสารได้จัดอบรมโครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร ในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 15.37 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย