หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562  
 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรูู้และพัฒาศักยภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้มากที่สุด โดยได้มีการฝึกอบรมในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย