หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการจัดการจราจรและฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร ประจำปี ๒๕๖๒  
 

ด้วย เทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินจัดโครงการจัดการจราจรและฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร  ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมอาคาร  AEC โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ตำบลดงบัง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับเยาวชน นักเรียนได้เคารพกฎจราจร มีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดีขึ้นเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่น (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร) ให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร  ครู นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง (สารวัตรนักเรียน) สามารถปฏิบัติงานควบคุมการจราจรในบริเวณโรงเรียนได้ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเตชทัต ชาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย