หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในเขตเทศบาล ประจำปี 2562  
 

ด้วย เทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำและฝึกให้เด็กมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ำได้และฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากลและมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้จมน้ำได้ และได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรในการฝึกภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ คือ นายประกาศิต บุญช่วย ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมคณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.59 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 206 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X