หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในเขตเทศบาล ประจำปี 2562  
 

ด้วย เทศบาลตำบลคอนสาร ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำและฝึกให้เด็กมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ำได้และฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากลและมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้จมน้ำได้ และได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรในการฝึกภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ คือ นายประกาศิต บุญช่วย ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมคณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.59 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 177 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย