หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน\"คอนสารเมืองแห่งความสุข\"  
 

ด้วยอำเภอคอนสารร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน \"คอนสารเมืองแห่งความสุข\" ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสาร ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดถนน เร่ิมตั้งแต่บริเวณหน้าวัดเจดีย์-หน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสาร และกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรม เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ปู่หมื่นอร่ามกำแหง โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ซึ่งเทศบาลตำบลคอนสาร นำทีมโดยนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 13.03 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย