หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข  
 

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตามโครงการ “ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ร่วมรักษาสมดุลระะบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำธรรมชาติของท้องถิ่น โดยการปล่อยปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในการยังชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลคอนสารนำทีมโดย นางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนภายในเขตเทศบาล ร่วมกันปล่อยปลาตามโครงการ “ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข”ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณสระใหญ่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 17.04 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 246 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย