หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประชุมนำเสนอแผนและพิจารณาแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
 

ตามที่เทศบาลตำบลคอนสาร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสาร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคอนสาร จึงได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาและพิจารณาแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 14.36 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 196 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย