หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2019  
 

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลคอนสาร โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ผู้นำหมู่้บาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี ซึ่งในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลคอนสาร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เกมส์การศึกษา และการมอบของขวัญของรางวัลแก่เด็ก เยาวชนที่มาร่วมงาน โดยมีนายเตชทัต ชาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร กล่าวรายงาน และนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร รับคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 15.20 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 162 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย