หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 

กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๓/๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 5
 


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๒/๒๕๖๔ [ 20 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 4
 


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑/๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 7
 
 
         


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 26 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 55
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร ครั้งแรก [ 26 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 55
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคอนสาร เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 20 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 34
 
 
         


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคอนสาร เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปีถัดไป [ 20 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 35
 


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1/2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 82
 


 
ประกาศ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 18 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 82
 
  (1)     2      3