หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


นางกรรณืกา พิมพาคุณ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0897653044
 


นายเศรษฐพงศ์ บำรุงญาติ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0856436304


นางมะลิ เรืองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0801453161
 
 


นางเพ็ญศรี เต็มวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0883151679


นางสังวาลย์ จันทวาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0887044679


นางวิไลวรรณ เรืองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0804818770


นายอำนาจ มีระหันนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0862407991


นายประยูร วิชารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0879526176


นายประเสริฐ ต่อโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0873752172