หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


นายอำนาจ มีระหันนอก
ประธานสภาเทศบาล
 


นายประยูร วิชารักษ์
รองประธานสภาเทศบาล


นายนิรันดร์ ปลื้มใจ
เลขานุการสภา
 
 


นางมะลิ เรืองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นายบัวเรียน ปราบพาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นางสังวาลย์ จันทวาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นายอุดม เลิศคอนสาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นางปรีญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายกิตติ ภูมิคอนสาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒