หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ ทต.คอนสาร
 
  ท่านต้องการให้ ทต.คอนสาร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-876-688
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2559
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในเทศบาลตำบลคอนสาร [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาร รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท [ 18 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
การเปิดประมูลเช่าตลาดสดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง ๑/๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 37 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
โครงการฝึกอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
คำสั่ง ให้ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีกรณีเข้ารับการอบรม [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
คำสั่ง ให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีกรณีเข้ารับการอบรม [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
 
อบต.คอนสาร [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง ธนาคารน้ำใต้ดิน จุดที่ 2 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.คอนสาร งานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสารประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหัน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านกุดเก่าน้อย ต.บ้านแก้ง อ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14. [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง ตรวจคัดกรองสารเสพติด/สารกระตุ้นนักกีฬา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง โครงการ แข่งขันกีฬาสมานฉันท์ในชุมชน สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตำบลแหลมทอง ประจำป [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง งานรักษาความสะอาดและงานบริการประชาชน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.นางแดด กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นางแดด กิจกรรม Kick off จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.นาเสียว 22/03/2566 เวลา 09.30 น. นายไชยกร คะนาวัง นายก อบต.นาเสียว มอบหมายให้นายชยวัฒน์ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเสียว วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นาเสียว 22/3/2566 เวลา 09.00 น. นายธนกร ทิศเหนือ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายเขตรัฐ เพียงใจ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเสียว วันที่ 22 มี.ค. 2566 เวลา 10.35 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเสียว ได้ร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566  [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดชัยภูมิ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
**ด่วนที่สุด** โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3  [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยแอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
การจัดเก็บข้อมูลปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
**ด่วนมาก** รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
โครงการจัดการเรียนรู้ด้วย Game - Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 151 
แจ้งแผนการตรวจสอบการจ่ายเงินของอปท.ผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
 
 
 
 


จ้างเหมามหรสพการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ้างเหมาศิลป [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมามหรสพการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ้างเหมาศิล [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมามหรสพการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ้างเหมาศิลป [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Canon MP287 ปี [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ปีงบประมาณ 2566 โ [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยว [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Canon MP287 ปี [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ปีงบประมาณ 2566 โ [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Canon MP287 ปี [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ปีงบประมาณ 2566 โ [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปร [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพ [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันให้ [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์พริ้นเตอร์ และต [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิ [ 1 ก.พ. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนซอยนายกลม - [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการตลาดแลงเบิ่งแยงวัฒนธรรม ประจำปีงบปร [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๐๒๙ ชัยภ [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย [ 26 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
วัดเจดีย์
วัดสวนหมาก
วัดป่าเรไร
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
ตามหาป้านิด (16 ม.ค. 2566)    อ่าน 36  ตอบ 1  
ขอให้ตรวจสอบการเก็บค่าตลาดเทศบาล (14 ม.ค. 2566)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ชมรมแบดมินตันโนนหัน เชิญชวนผู้สนใจมาออกกำลังกายกันเถอะ!!! (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 3154  ตอบ 0  
ต้องการที่ทำงานเพื่อนเก่าสมัย ม.ศ. (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1300  ตอบ 0  
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 885  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1487  ตอบ 0  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 95  ตอบ 0  
ต้องการเบอร์มือถือ (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1125  ตอบ 1  
ขยะในคอนสาร (19 ธ.ค. 2559)    อ่าน 991  ตอบ 1  
การขอรับเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 1320  ตอบ 1  
 
ประชุมปรึกษาหารือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 230 
ประกาศ เรื่อง กรประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 237 
โครงการก่อสร้างทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร [ 22 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 288 
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 1028 
ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 439 
โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 1059 
โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟส์ติกถนนพิชิตสงครามเชื่อมถนนราษฎร์เจดีย์ [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 380 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (เรือนไทย) [ 1 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 603 
[ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 543 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนราษฎร์เจดีย์ [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 560 
[ 5 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 514 
ประกาศการเปิดประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2559 [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 743 
ประกาศสอบราคาโครงดารก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดถนนราษฎร์เจดีย์ [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 845 
 
 
 
E-Service
 
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง
เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสาร