หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0054 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]อาหารเสริม (นม) [ 22 พ.ย. 2561 ]ซื้อโครงการรรรงค์ส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนสนับสนุนการจัดการขยะเปียกในครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 30X60 เซนติเมตร ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน สนับสนุนการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างศาลาพักญาติป่าช้าหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]

<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12