หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารแก่เด็ก เยาวชน คณะกรรมการจัดงานและแขกที่มาร่วมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]เช่าบริการเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เวทีกลางการแสดง และค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวด,คณะกรรมการจัดงาน และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลการประกวดและกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารแก่เด็ก เยาวชน คณะกรรมการจัดงานและแขกที่มาร่วมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารแก่เด็ก เยาวชน คณะกรรมการจัดงานและแขกที่มาร่วมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 11