หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-53-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ทะเบียน นข ๓๕๐๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.6-003 ถนนจ้าวโง้ จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 9846 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 11