หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเช้า ประจำวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหนูทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-25-0001 [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกู้ชีพ ทะเบียน บธ 8991 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัยหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19