หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
.........................
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดหาสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดหาสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ติดประตูกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลคอนสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-20-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30