หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
.........................
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่ม รับรองประธานในพิธี แขกที่มาร่วมงาน และผู้เข้าร่วมการละเล่นพื้นบ้านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่การละเล่นสะบ้า ประดับตกแต่งเวทีกลางพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้านสะบ้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ และวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและบัตรประกันและวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อหมึก Brother พิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28