หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล คอนสาร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสาร เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตำบล
คอนสาร ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
 
เทศบาลตำบลคอนสาร ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด 8.96 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลคอนสารครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขต เทศบาลเต็มพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลคอนสาร หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน และตำบลดงบัง มีหมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ เทศบาลตำบลคอน สารอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 120 กิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด        4,440       คน
  ชาย               2,145       คน คิดเป็นร้อยละ       48.31
  หญิง             2,295        คน คิดเป็นร้อยละ        51.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      1,321          ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย            495.54       คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.คอนสาร  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ดงบัง และ อบต.คอนสาร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ดงบัง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.คอนสาร และ อบต.ทุ่งนาเลา
 
 
 
 
อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพในด้านการค้าขายและอื่นๆ การเกษตร ส่วนใหญ่ทำนา ทำสวน ผลผลิตที่ได้คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด พริก มะพร้าว หมาก พลูและพืชอื่นๆ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงเป็นบางส่วน โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน, หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง, หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง ตำบลคอนสาร และหมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ ตำบลดงบัง
 
ลักษณะภูมิอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น        3     ฤดู    คือ
ฤดูร้อน ริ่มเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศแห้งร้อนจัด โดยเฉพาะปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ช่วงระหว่าง 38 - 42 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะมีฝนตกถี่ขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึง เดือนกันยายน เมื่อกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มซาลง ช่วงฤดูฝนจะนานประมาณ 5 เดือน
ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นและหนาวจัดเป็นบางครั้ง โดยมีอุณหภูมิลดลงอยู่ระหว่าง 4 - 6 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน