หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
โทร 086-456-4524
 


นายเตชทัต ชาญยุทธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
โทร 080-795-4164


นางสาววนิดา มุขธรโกษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
โทร 099-538-1625
 


นางวิไลวรรณ เรืองเจริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 080-481-8770


นายสุวิทย์ มีสะอาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 099-374-2191