หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 


นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
โทร : 0837661708
 


นายสุภาพ แนวประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
โทร : 0862422116


นายสมว่า เพียศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
โทร : 0899400456
 


นายเฉลิม กวนคอนสาร
ที่ปรึกษานายก
โทร : 0880493394


นางสาวประภาพร ชาติสุภาพ
เลขานุการนายก
โทร : 0982293544