โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองไผ่  
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสาร นำทีมโดยนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคอนสารไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 15.59 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย