โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร้ขยะ  
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคอนสาร  มีข้อปรึกษาหารือและชี้แจงในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน /ประธาน อสม. ภายในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร ในการบริหารจัดการขยะของชุมชน โดยทางเทศบาลตำบลคอนสาร ดำเนินการมอบถังขยะอินทรีย์ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ประธษน อสม. ภายในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกหมู่บ้านและชุมชนนำร่องในการบริหารจัดการขยะตาม \"โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร้ขยะ\"ตามนโยบาย \"จังหวัดสะอาด\" โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 16.19 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย