การประชุมประชาคมระดับตำบลตามสัดส่วนระดับตำบลฯ  
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลคอนสารได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลตามสัดส่วนระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) และการดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลตำบลคอนสาร ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 15.40 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย